Ing. Libor Fanta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant vodohospodářských staveb Komplexní projekční a inženýrské služby pro Trutnovsko

 
 
 

 
 
Potřebujete projektanta kanalizace a vodovodů? Sháníte profesionála pro vyhotovení dokumentace čistírny odpadních vod? Projektant Ing. Libor Fanta sídlí ve městě Trutnov a poskytuje komplexní služby v oboru vodohospodářství - projekční a inženýrská činnost vodohospodářkých staveb.
 
 
 
 
 
 

Projekční a inženýrská činnost

 
 
 
 

Poradenství v oboru vodohospodářských staveb

 
 
 
 

Zastupování před úřady

 
 
 
 
 
 
 

 

Služby projektanta

 
  • projekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářství
  • poradenství v oboru vodohospodářských staveb
    • čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, čerpací stanice, vodojemy, rozvody zasněžovacích systémů sjezdových tratí a další
  • tvorba studií, posudků, dokumentací k územnímu řízení, stavební povolení
  • zastupování před úřady - vyjádření a stanoviska orgánů státní správy
Poskytujeme komplexní služby v oboru vodohospodářství. Firma sídlí ve městě Trutnov a zde také převážně působí.
 
 
 

 

Proč Ing. Libor Fanta

 
  • časová flexibilita
  • letité zkušenosti v oboru
  • spolupráce s odborníky v oboru projekce
  • profesionální a individuální přístup

Ing. Libor Fanta je členem ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz) v oboru IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
 
 
 
 
V případě zájmu o služby projektanta vodohospodářských staveb nás kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře níže.